Checklista revision

Nedan är en checklista som kan användas innan det är dags för revision. Checklistan ska användas i den utsträckning den är tillämplig för företaget. Detta för att underlätta och effektivisera vårt arbete.