Checklista revision

Nedan är en checklista som kan användas innan det är dags för revision. Checklistan ska användas i den utsträckning den är tillämplig för företaget. Detta för att underlätta och effektivisera vårt arbete.

 • Bokföringsmaterial för hela räkenskapsåret
 • Bokföringsmaterial månaden efter bokslutsmånad
 • Sie 4- fil bokslutsåret samt nya året
 • Balans- och resultatrapport
 • Specifikationer över balansposterna (se checklista bokslut)
 • Samtliga skattekontoutdrag t o m 2 månader efter bokslutsdatum
 • Samtliga skattedeklarationer
 • Senaste slutskattsedel
 • Bankkontoutdrag
 • Sammandrag av kontrolluppgifter
 • Senaste försäkringsbrev
 • Uppdaterad aktiebok
 • Viktigare avtal
 • Engagemangsbesked som skickas direkt till revisorn
 • Styrelse- och stämmoprotokoll under året