Checklista bokslut

Nedan är en checklista som kan användas när det är dags för bokslut. Checklistan ska ses som ett stöd i den utsträckning den är tillämplig för företaget.